Menu
košík
0
kategorie
Knihy
výrobci
cena


parametry
Autor
Jazyk
Rok vydání
Vazba / Podoba
řadit:
počet produktů na stránce:

Vysokoškolská výuka

řadit:
počet produktů na stránce:
Adamko, Jozef - Poistenie a poistný trh 2018

Adamko, Jozef - Poistenie a poistný trh ...

290 Kč
(11.8 €)
Skladem
Detail produktu
Adamová, Karolina - Úsvit moderního konstitucionalismu

Adamová, Karolina - Úsvit moderního kons...

180 Kč
(7.3 €)
Skladem
Detail produktu
Aktuálne otázky teórie práva

Aktuálne otázky teórie práva

341 Kč
(13.9 €)
Skladem
Detail produktu
Bedrnová, Eva - Duševní hygiena a sebeřízení

Bedrnová, Eva - Duševní hygiena a sebeří...

130 Kč
(5.3 €)
Skladem
Detail produktu
Cepek, Branislav - Repetitórium zo správneho práva hmotného s praktickými prípadmi

Cepek, Branislav - Repetitórium zo správ...

259 Kč
(10.6 €)
Skladem
Detail produktu
Cibulka, Ľubor - Štátoveda

Cibulka, Ľubor - Štátoveda

445 Kč
(18.2 €)
Skladem
Detail produktu
Csach, Kristián; Gregová, Ľubica; Júdová, Elena - Úvod do štúdia medzinárodného práva súkromného a procesného

Csach, Kristián; Gregová, Ľubica; Júdová...

339 Kč
(13.8 €)
Skladem
Detail produktu
Čerňanová, Andrea - Ošetrovanie chorých s psychickými problémami na somatických oddeleniach

Čerňanová, Andrea - Ošetrovanie chorých ...

82 Kč
(3.3 €)
Skladem
Detail produktu
Čunderlík, Ľubomír - Právo finančného trhu

Čunderlík, Ľubomír - Právo finančného tr...

374 Kč
(15.3 €)
Skladem
Detail produktu
Deáková, Stanislava; Hlaváčiková, Jana; Križan, Martin - Podnik a podnikanie

Deáková, Stanislava; Hlaváčiková, Jana; ...

322 Kč
(13.1 €)
Skladem
Detail produktu
Deáková, Stanislava; Kufelová, Iveta; Majdúchová, Helena - Podnik a podnikanie

Deáková, Stanislava; Kufelová, Iveta; Ma...

417 Kč
(17 €)
Skladem
Detail produktu
Dějiny evropského kontinentálního práva

Dějiny evropského kontinentálního práva

869 Kč
(35.5 €)
Skladem
Detail produktu
Dobiáš, Viliam - Klinická propedeutika v urgentnej medicíne

Dobiáš, Viliam - Klinická propedeutika v...

418 Kč
(17.1 €)
Skladem
Detail produktu
Došlá, Zuzana; Liška, Petr - Matematika pro nematematické obory

Došlá, Zuzana; Liška, Petr - Matematika ...

296 Kč
(12.1 €)
Skladem
Detail produktu
Dulaková, Denisa; Dulak, Anton - Repetitórium z občianskeho práva hmotného

Dulaková, Denisa; Dulak, Anton - Repetit...

294 Kč
(12 €)
Skladem
Detail produktu
Džuganová, Božena; Gareiß, Katja - Deutsch für Mediziner

Džuganová, Božena; Gareiß, Katja - Deuts...

228 Kč
(9.3 €)
Skladem
Detail produktu
Fendeková, Eleonora; Grisáková, Nora; Kintler, Jakub - Zbierka príkladov z mikroekonómie

Fendeková, Eleonora; Grisáková, Nora; Ki...

294 Kč
(12 €)
Skladem
Detail produktu
Fetisovová, Elena - Podnikové financie

Fetisovová, Elena - Podnikové financie

273 Kč
(11.1 €)
Skladem
Detail produktu
Filip, Stanislav - Postavenie Slovenskej republiky v krízovom manažmente Európskej únie

Filip, Stanislav - Postavenie Slovenskej...

233 Kč
(9.5 €)
Skladem
Detail produktu
Gřivna, Tomáš; Vokoun, Rudolf; Bohuslav, Lukáš - Příklady z trestního práva hmotného a procesního

Gřivna, Tomáš; Vokoun, Rudolf; Bohuslav,...

136 Kč
(5.6 €)
Skladem
Detail produktu
Gúčik, Marian - Marketing podnikov cestovného ruchu

Gúčik, Marian - Marketing podnikov cesto...

417 Kč
(17 €)
Skladem
Detail produktu
Gurtler, Mikuláš - Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo na poistnom trhu

Gurtler, Mikuláš - Finančné sprostredkov...

266 Kč
(10.9 €)
Skladem
Detail produktu
Halířová, Gabriela - Praktikum z práva sociálního zabezpečení

Halířová, Gabriela - Praktikum z práva s...

242 Kč
(9.9 €)
Skladem
Detail produktu
Hanáček, Ján; Mokrý, Juraj - Trendy v medicínskom vzdelávaní a hodnotení jeho výsledkov

Hanáček, Ján; Mokrý, Juraj - Trendy v me...

364 Kč
(14.9 €)
Skladem
Detail produktu
Hebák, Petr - Rozhodování při riziku

Hebák, Petr - Rozhodování při riziku

172 Kč
(7 €)
Skladem
Detail produktu
Hebák, Petr - Statistické myšlení a nástroje analýzy a dat

Hebák, Petr - Statistické myšlení a nást...

899 Kč
(36.7 €)
Skladem
Detail produktu
Hesková, Marie - Cestovní ruch

Hesková, Marie - Cestovní ruch

158 Kč
(6.4 €)
Skladem
Detail produktu
Holub, Dušan; Winkler, Martin; Magurová, Hana - Praktikum k základom práva pre ekonómov

Holub, Dušan; Winkler, Martin; Magurová,...

287 Kč
(11.7 €)
Skladem
Detail produktu
Horehájová, Mária; Marasová, Jana - Mikroekonómia 2

Horehájová, Mária; Marasová, Jana - Mikr...

84 Kč
(3.4 €)
Skladem
Detail produktu
Chovancová, Jarmila; Gábriš, Tomáš - Antológia k dejinám právneho a politického myslenia

Chovancová, Jarmila; Gábriš, Tomáš - Ant...

406 Kč
(16.6 €)
Skladem
Detail produktu
Jakubec, Miroslav; Kardoš, Peter - Riadenie hodnoty podniku

Jakubec, Miroslav; Kardoš, Peter - Riade...

353 Kč
(14.4 €)
Skladem
Detail produktu
Jakubec, Miroslav; Kardoš, Peter; Kubica, Milan - Riadenie hodnoty podniku

Jakubec, Miroslav; Kardoš, Peter; Kubica...

294 Kč
(12 €)
Skladem
Detail produktu
Jakušová, Viera - Manažment pre nelekárske študijné programy

Jakušová, Viera - Manažment pre nelekárs...

205 Kč
(8.4 €)
Skladem
Detail produktu
Jelínek, Jiří - Praktikum z trestního práva

Jelínek, Jiří - Praktikum z trestního pr...

342 Kč
(14 €)
Skladem
Detail produktu
Jelínek, Jiří - Praktikum z trestního práva

Jelínek, Jiří - Praktikum z trestního pr...

265 Kč
(10.8 €)
Skladem
Detail produktu
Kachaňáková, Anna - Organizačná kultúra

Kachaňáková, Anna - Organizačná kultúra

246 Kč
(10 €)
Skladem
Detail produktu
Kajanová, Jana; Ölvecká, Viera; Saxunová, Darina - Podvojné účtovníctvo

Kajanová, Jana; Ölvecká, Viera; Saxunová...

252 Kč
(10.3 €)
Skladem
Detail produktu
Katuščák, Dušan - Jak psát závěrečné a kvalifikační práce

Katuščák, Dušan - Jak psát závěrečné a k...

132 Kč
(5.4 €)
Skladem
Detail produktu
Kliková, Christiana; Kotlán, Igor - Hospodářská a sociální politika

Kliková, Christiana; Kotlán, Igor - Hosp...

412 Kč
(16.8 €)
Skladem
Detail produktu
Kliment, Ján; Plank, Lukáš; Kavcová, Elena - Základy klinickej onkológie

Kliment, Ján; Plank, Lukáš; Kavcová, Ele...

182 Kč
(7.4 €)
Skladem
Detail produktu
Kolektív autorov, - Metodika písania bakalárskej práce

Kolektív autorov, - Metodika písania bak...

53 Kč
(2.2 €)
Skladem
Detail produktu
Krejčířová, Dana; Langmeier, Josef - Vývojová psychologie

Krejčířová, Dana; Langmeier, Josef - Výv...

370 Kč
(15.1 €)
Skladem
Detail produktu
Kurucová, Radka; Žiaková, Katarína; Nemcová, Jana - Vybrané kapitoly z paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti

Kurucová, Radka; Žiaková, Katarína; Nemc...

273 Kč
(11.1 €)
Skladem
Detail produktu
Kurucová, Zuzana; Demovičová, Andrea - Introduction to the U.S. Law

Kurucová, Zuzana; Demovičová, Andrea - I...

322 Kč
(13.1 €)
Skladem
Detail produktu
Lison, Miroslav; Vaško, Adrián - Teória kriminálno-policajného poznania

Lison, Miroslav; Vaško, Adrián - Teória ...

409 Kč
(16.7 €)
Skladem
Detail produktu
Majdúchová, Helena - Podnikové hospodárstvo

Majdúchová, Helena - Podnikové hospodárs...

517 Kč
(21.1 €)
Skladem
Detail produktu
Majdúchová, Helena - Podnikové hospodárstvo

Majdúchová, Helena - Podnikové hospodárs...

370 Kč
(15.1 €)
Skladem
Detail produktu
Malý, Karel - Dějiny českého a československého práva do roku 1945

Malý, Karel - Dějiny českého a českoslov...

612 Kč
(25 €)
Skladem
Detail produktu
Marasová, Jana; Horehájová, Mária; Mazúrová, Barbora; Horeháj, Jozef - Princípy mikroekonómie

Marasová, Jana; Horehájová, Mária; Mazúr...

381 Kč
(15.6 €)
Skladem
Detail produktu
Máziková, Katarína - Účtovníctvo vlastníckych transakcií

Máziková, Katarína - Účtovníctvo vlastní...

351 Kč
(14.3 €)
Skladem
Detail produktu
Melotíková, Petra; Halířová, Gabriela - Praktikum z práva sociálního zabezpečení

Melotíková, Petra; Halířová, Gabriela - ...

227 Kč
(9.3 €)
Skladem
Detail produktu
Mihálik, Jozef - Sociálny alebo liberálny štát?

Mihálik, Jozef - Sociálny alebo liberáln...

249 Kč
(10.2 €)
Skladem
Detail produktu
Němec, Matúš - Základy kánonického práva

Němec, Matúš - Základy kánonického práva

87 Kč
(3.6 €)
Skladem
Detail produktu
Neumannová, Anna - Podnik a podnikanie

Neumannová, Anna - Podnik a podnikanie

196 Kč
(8 €)
Skladem
Detail produktu
Neumannová, Anna - Podnik a podnikanie

Neumannová, Anna - Podnik a podnikanie

294 Kč
(12 €)
Skladem
Detail produktu
Novák, Miroslav - Úvod do studia politiky

Novák, Miroslav - Úvod do studia politik...

511 Kč
(20.9 €)
Skladem
Detail produktu
Ochotnický, Pavol - Analýza a prognóza vo financiách

Ochotnický, Pavol - Analýza a prognóza v...

62 Kč
(2.5 €)
Skladem
Detail produktu
Panczová, Helena; Škoviera, Daniel - Biblická gréčtina

Panczová, Helena; Škoviera, Daniel - Bib...

402 Kč
(16.4 €)
Skladem
Detail produktu
Polák, Peter; Tittlová, Marcela - Kompendium kriminológie

Polák, Peter; Tittlová, Marcela - Kompen...

280 Kč
(11.4 €)
Skladem
Detail produktu
Pouperová, Olga; Frumarová, Kateřina; Madleňáková, Lucia - Praktikum z obecného správního práva

Pouperová, Olga; Frumarová, Kateřina; Ma...

144 Kč
(5.9 €)
Skladem
Detail produktu
Pouperová, Olga; Frumarová, Kateřina; Madleňáková, Lucia - Praktikum z obecného správního práva 2. část

Pouperová, Olga; Frumarová, Kateřina; Ma...

159 Kč
(6.5 €)
Skladem
Detail produktu
Pred štartom na vysokú školu 2015/2016

Pred štartom na vysokú školu 2015/2016

257 Kč
(10.5 €)
Skladem
Detail produktu
Prokop, Vladimír - Přehled české literatury 20. století

Prokop, Vladimír - Přehled české literat...

92 Kč
(3.8 €)
Skladem
Detail produktu
Prokop, Vladimír - Přehled světové literatury 20. století

Prokop, Vladimír - Přehled světové liter...

77 Kč
(3.1 €)
Skladem
Detail produktu
Prokop, Vladimír - Teorie literatury aneb Několik praktických slovníčků literárních pojmů

Prokop, Vladimír - Teorie literatury ane...

77 Kč
(3.1 €)
Skladem
Detail produktu
Rejnuš, Oldřich - Finanční trhy

Rejnuš, Oldřich - Finanční trhy

226 Kč
(9.2 €)
Skladem
Detail produktu
Rosenkranzová, Olga; Melzer, Filip; Hlouch, Lukáš - Praktikum z právní metodologie

Rosenkranzová, Olga; Melzer, Filip; Hlou...

144 Kč
(5.9 €)
Skladem
Detail produktu
Schultzová, Anna - Daňovníctvo

Schultzová, Anna - Daňovníctvo

529 Kč
(21.6 €)
Skladem
Detail produktu
Sklenka, Miloš; Šlosárová, Anna; Hornická, Renáta; Blahušiaková, Miriama - Účtovníctvo podnikateľských subjektov II

Sklenka, Miloš; Šlosárová, Anna; Hornick...

445 Kč
(18.2 €)
Skladem
Detail produktu
Srstka, Jiří - Autorské právo a práva související

Srstka, Jiří - Autorské právo a práva so...

423 Kč
(17.3 €)
Skladem
Detail produktu
Stacho, Zdenko; Stachová, Katarína - Organizácia manažérskej práce

Stacho, Zdenko; Stachová, Katarína - Org...

459 Kč
(18.7 €)
Skladem
Detail produktu
Süli, Judit; Sobeková, Anna; Bujdošová, Zuzana - Zloženie potravín a potravinových surovín

Süli, Judit; Sobeková, Anna; Bujdošová, ...

1 216 Kč
(49.6 €)
Skladem
Detail produktu
Šmatlák, Stanislav - Dejiny slovenskej literatúry II

Šmatlák, Stanislav - Dejiny slovenskej l...

337 Kč
(13.8 €)
Skladem
Detail produktu
Šmihula, Daniel; Krošlák, Daniel - Základy teórie štátu a práva

Šmihula, Daniel; Krošlák, Daniel - Zákla...

196 Kč
(8 €)
Skladem
Detail produktu
Šoltés, Erik - Štatistické metódy pre ekonómov

Šoltés, Erik - Štatistické metódy pre ek...

313 Kč
(12.8 €)
Skladem
Detail produktu
Štůsek, Jaromír - Modely strategického myšlení v agribusinessu

Štůsek, Jaromír - Modely strategického m...

110 Kč
(4.5 €)
Skladem
Detail produktu
Šviráková, Eva - Dynamika projektu

Šviráková, Eva - Dynamika projektu

91 Kč
(3.7 €)
Skladem
Detail produktu
Turek, Ivan - Tajomstvo úspešného štúdia na vysokej škole

Turek, Ivan - Tajomstvo úspešného štúdia...

257 Kč
(10.5 €)
Skladem
Detail produktu
Urban, Jan - Případové studie z managementu lidských zdrojů

Urban, Jan - Případové studie z manageme...

150 Kč
(6.1 €)
Skladem
Detail produktu
Vejražka, Martin; Svobodová, Dana - Terminologiae medicae IANUA

Vejražka, Martin; Svobodová, Dana - Term...

370 Kč
(15.1 €)
Skladem
Detail produktu
Veterníková, Mária; Holub, Dušan; Kropaj, Marián - Základy obchodného práva pre ekonómov

Veterníková, Mária; Holub, Dušan; Kropaj...

341 Kč
(13.9 €)
Skladem
Detail produktu