Knižní archa

Nákupní košík
Jak nakupovat | Jak objednať zo Slovenska


Rozmluva a usuzování - TONDL Ladislav

TONDL Ladislav - Rozmluva a usuzování
Spisovatel: 
TONDL Ladislav
Název knihy: 
Rozmluva a usuzování
Nakladatelství: 
Pavel Mervart
Rok vydání: 
2014
Počet stran: 
204
ISBN: 
978-80-7465-090-1
EAN: 
9788074650901
Podoba knihy: 
brožovaná
Jazyk: 
česky

Kniha Rozmluva a usuzování se věnuje otázkám a problémům komunikace. Vychází z přesvědčení, že komunikací nelze rozumět výhradně komunikaci jazykovou a komunikační procesy není možné na procesy jazykové redukovat. Z obecně sémiotického hlediska se zabývá strukturou jednotlivých aspektů komunikace, pokouší se popsat jejich systematickou povahu, předložit jejich klasifikaci, zároveň je ale chápat jako součást celku kultury a jejích vlivů.

Prof. PhDr. Ing. Ladislav Tondl, DrSc. (28. února 1924) vystudoval filozofii, sociologii, ekonomii a matematickou statistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde později přednášel logiku, epistemologii a filozofii vědy. V roce 1990 založil Centrum/Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti, kde působí dodnes. Aktivně se zapojuje do činnosti Sémiotické skupiny ČSKI. Do široké škály jeho odborných zájmů patří především otázky a problémy filozofie jazyka, sémiotiky a teorie komunikace, kterými se zabýval v publikacích Problémy sémantiky (1966, v rozšířené podobě vyšlo v roce 1974 v ruštině, v roce 1981 v angličtině a znovu v češtině v roce 2006), Mezi epistemologií a sémiotikou (1996) či Dialog. Sémiotické rozměry a rozhraní dialogu (1997). Věnuje se také problematice společenské determinace vědy a techniky, kterou rozpracoval v knihách Člověk ve světě vědy a techniky (2009), Technologické myšlení a usuzování (1998) či Věda, technika a společnost (1994). V roce 2004 bylo Ladislavu Tondlovi uděleno státní vyznamenání Medaile Za zásluhy.

Sklad.č. KOS194691:
Běžná cena:219 Kč
Sleva: 
52 Kč
Cena pro vás:167 Kč
Přepočet ceny v EUR: 
6 €

Související tituly

TONDL Ladislav

Cena pro vás: 107 Kč


© 2017 Knižní archa.cz | Obchodní podmínky | Web: Tomáš Vaněk